A business for sale

VAT Return's tjenester i hovedsak:
1) Momsrefusjon
2) Stedlig representant
3) Bedriftsadministrativ rådgiving


VAT Return har siden oppstart i 1998 alltid tjent penger. Snitt resultat de siste 10 årene er på 631 000.
Finanskrisen i 2008 resultert i frafall av lojale kunder i form av konkurser og opphør. Siden 2008 har vi trimmet driftskostnadene. Disse ligger i dag på ca 1,2-1,3 mill i årlige driftskostnader. I 2012 hadde vi et normalår med ordinært resultat på NOK 644 000.
Selskapet har liten personalgruppe og således liten administrasjon.

Asking Price

$2,300,000

Ut fra historiske tall ender asking price på NOK 3 300 000

Key financial facts and forecast

Her har vi benyttet snittresultatet de siste 10 årene.

For å synliggjøre vekstpotensialet har vi benyttet estimert 5% vekst de neste 4 årene.

Reason for selling

Bakgrunn for å selge er flerdelt.
1) Synergieffekten av å selge til rett kjøper vil være stor.
2) Hovedeier i JEHA Invest planlegger en exit innen 2- 5 år.

Required buyer qualifications

Aktuell kjøper er en bedrift med eksisterende kundebase, salgs - og markedsføringskraft for å hente ut synergien.

Contact seller
Contact seller

Location